logo

Do IV Międzynarodowego Zlotu CABRIO POLAND 2019:

Dla uczestników

Program dla Uczestników „IV Międzynarodowego FESTIVALU CABRIO POLAND 2019” w Wągrowcu

3–4.08.2019

 

SOBOTA: 
 • 9.00 - 10.00 Rejestracja uczestników
 • 10-10.30 Śniadanie Ekip
 • 10.45 - Odprawa Ekip CABRIO
 • 11.15 - Parada ulicami Wagrowca
 • 11.45 - Oficjalny start CABRIO POLAND RALLY FULL CHALLENGES (historia/sport/motoryzacja) - 176 km trasy 
 • 17.30 - Powrót Ekip CABRIO
 • 18.00 - Wręczenie nagród dla uczestników Festivalu CABRIO POLAND 2019
 • 18.30 - Oficjalne otwarcie wieczoru artystycznego
 • 19.00 - Oficjalna kolacja w ramach imprezy integracyjnej
 • 20.00 - Impreza integracyjna / kabareton / występy artystów 
 • 24.00 - Zakończenie pierwszego dnia Festivalu
 

NIEDZIELA:
 • 9.00-10.00 Rejestracja uczestników
 • 10.15 - Oficjalne otwarcie drugiego dnia Festivalu
 • 10.30 - Poranek na sportowo z udziałem zaproszonych sportowców
 • 11.00 - Konkurencje motoryzacyjne 
 • 11.00 - CAR AUDIO ARENA - prezentacje 
 • 11.00 - Strefa Blasku - pokazy i prezentacje
 • 11.00 - Prezentacja POLSKI CARAVANING - CAMPER CABRIO
 • 12.00 - Bicie rekordu w jednoczesnym otwieraniu dachów
 • 12.15 - Wybory wyjątkowych aut Festivalu - w kilku kategoriach
 • 14.00 - Wspólne nagrywanie teledysku IV MF CABRIO POLAND 2019
 • 15.00 - Konkursy motoryzacyjne 
 • 17.00 - Podsumowanie Festivalu i wspólna fotografia
 • 18.00 - Zakończenie drugiego dnia Festivalu
 
 
SATURDAY:
 • 9.00 - 10.00 Registration of participants
 • 10-10.30 Breakfast for CABRIO teams
 • 10.45 - Check-out of CABRIO teams
 • 11.15 - Parade on the streets of Wągrowiec
 • 11.45 - Official beginning of CABRIO POLAND RALLY FULL CHALLENGES (history / sport / motorization) - 176 km of the route
 • 17.30 - Return of convertible teams
 • 18.00 - Handing the prizes to the participants of Festwar CABRIO POLAND
 • 18.30 - The official opening of the artistic evening
 • 19.00 - The official dinner as part of the integration event
 • 20.00 - Ice Breaking Party / cabaret / performances by artists
 • 24.00 - End of the first day of the Festival
 
SUNDAY:
 • 9.00-10.00 Registration of pupils
 • 10.15 - Official opening of the second day of the CABRIO POLAND Festival
 • 10.30 am - Sports morning with the participation of invited sportsmen
 • 11.00 - Exhibition of cllasic motorization
 • 11.00 - CAR AUDIO ARENA - presentations
 • 11.00 - Zone of Glitter - shows and presentations
 • 11.00 - Presentation of POLISH CARAVANING - CAMPER CABRIO
 • 12.00 - Breaking the record while opening roofs
 • 12.15 - Choices of unique Festivals - in several categories
 • 14.00 - Joint recording of the IV MF CABRIO POLAND 2019 video clip
 • 15.00 - Automotive competitions
 • 17.00 - Summary of the Festival and joint photography
 • 18.00 - End of the second day of the Festival
 
 
 
 
 
 

Partnerzy