logo

Do V FESTIVALU CABRIO POLAND:

Zgłoszenia

Jeśli lubisz wyzwania, chętnie poznajesz nowych ludzi, szukasz pomysłu na wakacje lub marzysz o pracy przy organizacji eventów, to szukamy właśnie Ciebie! Wypełnij formularz zgłoszeniowy i daj sobie szanse na nową przygodę! 

Więcej informacji dotyczących wolontariatu podczas IV Międzynarodowego Festival'u CABRIO POLAND 2019 znajdziesz TUTAJ

 

Dane osobowe

Adres zamieszkania

Doświadczenie

Wybrani kandydaci na liderów zostaną zaproszeni na rozmowy rekrutacyjne. Osoby wybrane na liderów grup zostaną zaproszona na dodatkowe szkolenie.
 
 
 
 
 
 
 
  1. administratorem danych osobowych jest BrandQ Elżbieta Pałasz,
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji oraz realizacji zadań związanych z wolontariatem oraz przekazywaniem informacji dotyczących ofert zaangażowania dla wolontariuszy oraz materiałów związanych z wolontariatem,
  3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projektach angażujących wolontariuszy organizowanych przez BrandQ Elżbieta Pałasz,
  4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne, nieograniczone terytorialne wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili podpisania niniejszego oświadczenia, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) mojego wizerunku przez BrandQ Elżbieta Pałasz, do celów realizacji, informowania, upowszechniania i promowania działań związanych z wolontariatem podczas IIIMZC Poland  2018 oraz wydarzeniami angażującymi wolontariuszy organizowanymi przez BrandQ Elżbieta Pałasz.

Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Regulamin udziału w projekcie wolontariatu podczas IIIMZC Poland 2018
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem udziału w projekcie wolontariatu podczas IIIMZC Poland 2018 i akceptuję ww. regulamin.*

Osoby, które do dnia 04.08.2018 r. będą osobami niepełnoletnimi będą zobowiązane do przekazania organizatorom zgody rodziców na udział w wolontariacie w trakcie IIIMZC Poland 2018.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego 

Ostateczną decyzję o udziale w wolontariacie podczas IIIMZC Poland 2018 podejmuje organizator.

Partnerzy