logo

Do V FESTIVALU CABRIO POLAND:

Informacje ogólne

IV Międzynarodowy FESTIVAL CABRIO POLAND 2019 to najlepsza okazja by przeżyć przygodę, poznać ciekawych ludzi, poczuć niepowtarzalną atmosferę wielkiej imprezy masowej i zdobyć cenne doświadczenie, a jednocześnie podjąć się aktywności, która może zaowocować ciekawym startem zawodowym. Wolontariat w trakcie IV Międzynarodowego FESTIVAL'UCABRIO POLAND 2019 to okazja do współorganizowania jednej z największych imprez fanów motoryzacji w Europie, zyskania nowych umiejętności, być może także sprawdzenia się na stanowisku lidera i przekonania się jak powstają tego rodzaju eventy. Dołącz do nas i pomóż nam stworzyć to wydarzenie o światowym formacie!

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem w trakcie IV Międzynarodowego FESTIVAL'U CABRIO POLAND 2019 może zostać każda osoba, która do dnia 31 lipca 2019 r. ukończy 17 lat oraz prześle swoje zgłoszenie, wypełniając formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest dołączenie do zgłoszenia pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, którą można pobrać w zakładce do pobrania.

Wolontariat IV Międzynarodowy FESTIVAL'U CABRIO POLAND 2019 - obszary działania:

 • TEAM TERENOWY
 • TEAM ANIMACJI
 • TEAM GASTRO

Organizacja pracy wolontariuszy

Do udziału w wolontariacie zostanie zakwalifikowanych około 100 wolontariuszy. Zostaną oni przydzieleni do poszczególnych obszarów zadaniowych wymienionych powyżej. Wybór danego obszaru uwarunkowany jest zapotrzebowaniem oraz dokonanym przez kandydata wyborem w formularzu zgłoszeniowym. Finalnie o obszarze funkcjonowania wolontariusza decyduje Organizator.
 
Okres przygotowawczy oraz działania wolontariuszy w trakcie imprezy pomyślane zostały jako praca grupowa w obrębie danej sekcji. Na czele każdej z grup stanie lider. Na to stanowisko także można aspirować za pomocą formularza zgłoszeniowego. Osoba obsadzona na nim powinna posiadać doświadczenie na stanowisku lidera, doświadczenie jako wolontariusz i/lub organizator imprezy masowej, umiejętność pracy w grupie i zarządzania zespołem osób. Liderzy wyłonieni będą podczas rozmów rekrutacyjnych, a następnie zostaną odpowiednio przeszkoleni do pełnienia swoich zadań. Każdy wolontariusz-lider będzie zobowiązany do odbycia dodatkowego szkolenia, uzyska również materiały, które zapewnią mu odpowiednią wiedzę na temat organizacji imprezy i wydarzeń towarzyszących.
 
Każdy z wolontariuszy otrzyma:
 • ubezpieczenie NNW
 • porozumienie wolontariackie
 • strój
 • wyżywienie i napoje
 • atrakcyjny pakiet wolontariusza
 • certyfikat potwierdzający odbycie wolontariatu
 • niezbędne szkolenie przygotowujące do pełnienia zadań podczas wydarzenia
 • niezapomniane, pozytywne wrażenia

Jak zostać wolontariuszem?

Aby zostać wolontariuszem IV Międzynarodowego FESTIVAL'U CABRIO POLAND 2019 należy do dnia 31 maja 2019 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy. Osoby, które wyrażą chęć pełnienia funkcji wolontariusza-lidera, otrzymają zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się w pierwszej połowie czerwca. Wyłonieni liderzy zostaną zaproszeni na obowiązkowe szkolenia, które będą odbywać się w pierwszej połowie lipca.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy mailowo (biuro@cabriopoland.com)

Ostateczną decyzję o udziale w wolontariacie podczas IV FESTIVAL'U CABRIO POLAND 2019 podejmuje Organizator. Organizatorem wydarzenia jest, FUNDACJA CABRIO POLAND w skład której, wchodzą doświadczeni koordynatorzy wolontariatu. 

Partnerzy