logo

Do V FESTIVALU CABRIO POLAND:

FAQ

1. Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem w trakcie IV Międzynarodowego Festival'u CABRIO POLAND 2019 może zostać każda osoba, która do dnia 14 lipca 2019 r. ukończy 17lat oraz wypełni formularz zgłoszeniowy.

2. Kiedy startuje i kiedy kończy się rekrutacja do grupy wolontaryjnej?
Rekrutacja wolontariuszy trwa od 15 lutego 2019 r. do 31 maja 2019 r. Ostatniego dnia rejestracji formularz zgłoszeniowy zostanie wyłączony - nie będzie możliwe złożenie swojej kandydatury.

3. Jakie obszary działania przewidziano dla wolontariuszy zakwalifikowanych do współorganizowania wydarzenia?
Wolontariusze, którzy zgłoszą swoją chęć uczestnictwa w IV Międzynarodowym Festival'u CABRIO POLAND 2019 będą mogli działać w następujących obszarach:

  • TEAM TERENOWY
  • TEAM ANIMACJI
  • TEAM GASTRO

4. Kiedy wolontariusze dowiedzą się, że zostali zakwalifikowani do projektu i w ramach, którego obszaru działania będą wykonywać pracę wolontaryjną?
Komunikacja z wolontariuszami będzie prowadzona stale w trakcie trwania rekrutacji i przygotowań. Ostatecznym terminem otrzymania informacji przez kandydatów jest 17 czerwca 2019 r. Decyzja o przydzieleniu kandydata do danego obszaru podejmowana jest na podstawie zgłoszenia uczestnika (wybór obszaru następuje przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego) oraz zapotrzebowania na wolontariuszy w danej grupie. 

5. Jakie będą zadania wolontariuszy-liderów?
Liderzy grup wolontaryjnych bezpośrednio zarządzają pracą grup we wskazanych przez koordynatorów miejscach. Do ich obowiązków będą należeć: szczegółowy podział zadań pomiędzy wolontariuszy, organizacja pracy grupy, stały kontakt z koordynatorem i osobami odpowiedzialnymi za organizację wydarzenia, a także utrzymanie porządku i dopilnowanie przebiegu realizacji poszczególnych zadań, zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. 

6. Czy rodzice mogą przyprowadzić ze sobą na wolontariat dzieci poniżej 15 roku życia?
Dzieci poniżej 15 roku życia nie mogą towarzyszyć rodzicom-wolontariuszom w trakcie pełnienia obowiązków wolontariusza IV  Międzynarodowego Festivalu CABRIO POLAND 2019. Organizator nie zapewnia świadczeń dla dzieci rodziców-wolontariuszy (ubezpieczenie, porozumienie, strój, wyżywienie) oraz nie bierze odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo.

7. Czy mogę brać udział w IV Międzynarodowym FESTIVAL'U CABRIO POLAND 2019 jako wolontariusz i uczestnik?
Przypadki czynnego udziału w IV Międzynarodowym FESTIVAL'U CABRIO POLAND 2019 oraz jednoczesnego wykonywania pracy wolontariusza będą rozpatrywane przez Organizatora indywidualnie, a przyjęcie do wolontariatu będzie zależne od zadeklarowanej w formularzu rekrutacyjnym dyspozycyjności.

Partnerzy